อินโฟกราฟิก เรื่อง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

อินโฟกราฟิก เรื่อง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
Author:
ใหม่ มูลโสม
No. of Pages:
1
Year:
2023

 

เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

      กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ ​ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำหนังสือชื่อ "สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557" ขึ้น โดยในเล่มนอกจากจะกล่าวถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ยังได้กล่าวถึงเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการการเมืองอีกด้วย ​ อาทิ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

อ่านเพิ่มเติม

หนังสือสิทธิประโยชน์ฯ

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :