อินโฟกราฟิก เรื่อง ประชุมลับ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ประชุมลับ
Author:
นราภัทร เพชรมณี
No. of Pages:
1
Year:
2023

ประชุมลับ หมายถึง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งกระทำเป็นการลับตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา เช่น คณะรัฐมนตรีร้องขอให้ประชุมลับ เป็นต้น และเมื่อมีการประชุมลับ บุคคลภายนอกหรือแม้แต่สื่อมวลชนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์ประชุมลับ

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :