รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องที่ 5 ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Participants

นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์, นิติกร 6

Event Date
2006-11-06
Year
2006
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ