รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

การประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-206 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี

Event Date
2018-08-30
Year
2018
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ