รายงานการเข้าร่วมประชุม สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Insitutions: IFLA) ครั้งที่ 82

การประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 32 (32nd Annual International Conference of Parliament Librarian) ของ Section on Library and Research Services for Parliaments จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2559 ณ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 82 (82nd IFLA General Conference and Council) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมใหญ่เมืองโคลัมบัส (The Greater Columbus Convention Center: GCCC) เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Participants
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์
  2. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์
  3. นางสาวอรนุช แสงจำรึก
  4. นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์
  5. นางสาวนริศรา เพชรพนำภรณ์
Event Date
2016-08-09 to 2016-08-20
Year
2016
Source of Knowledge
From IFLA Conference
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด