หอสมุดรัฐสภาเปิดให้บริการตามปกติ

หอสมุดรัฐสภาแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบ

หอสมุดรัฐสภาเปิดให้บริการตามปกติแล้วครับ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

ตามมาตราการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2242 5900 ต่อ 5714-5715

หอสมุดรัฐสภาเปิดให้บริการตามปกติ