ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์หัวข้อ “Library Talk บอกแรงบันดาลใจในการอ่าน”

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์หัวข้อ “Library Talk บอกแรงบันดาลใจในการอ่าน” ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 -12.00 นาฬิกา โดยท่านสามารถรับชมการเสวนาฯ ผ่านการ Live Stream บน Facebook Fan Page “หอสมุดรัฐสภา”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2242 5900 ต่อ 5711

Poster Library Talk บอกแรงบันดาลใจในการอ่าน