ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “หอสมุดรัฐสภากับความคาดหวังของบุคลากรรัฐสภา” วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.30 นาฬิกา

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 5 การเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “หอสมุดรัฐสภากับความคาดหวังของบุคลากรรัฐสภา” 

วันที่และเวลา : วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.30 นาฬิกา
รูปแบบ : ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.30 นาฬิกา
ผ่านลิงก์ https://forms.gle/UpVFoveavYVHexqm6

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86194274977?pwd=

Meeting ID: 861 9427 4977
Passcode: 679799

หมายเหตุ : กรุณาพิมพ์ชื่อที่ใช้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบ "ชื่อ นามสกุล - ชื่อหน่วยงาน" เช่น วิลาวรรณ์ บุตดา - สผ. เป็นต้น

poster กิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 5