ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา Library Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "Soft Power : อำนาจแห่งการสร้างสรรค์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้”

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา Library Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ  "Soft Power : อำนาจแห่งการสร้างสรรค์สู่สังคมแห่งการเรียนรู้” ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม บี 1-1 ชั้น บี 1 อาคารรัฐสภา โดยท่านสามารถรับชมการเสวนาออนไลน์ ผ่านการ Live Stream บน Facebook Fan Page “หอสมุดรัฐสภา” และผ่านระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2242 5900 ต่อ 5711

โปสเตอร์ การเสวนา Library Talk ครั้งที่ 2