หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 9 SKT สมาธิบำบัด วิธีเยียวยา รักษาโรค...มอบไว้เพื่อแผ่นดิน ตอนที่ 1 ภาคทฤษฎี

ชื่อชุด :
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 9 SKT สมาธิบำบัด วิธีเยียวยา รักษาโรค...มอบไว้เพื่อแผ่นดิน
ผู้บรรยาย :
รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ผู้คิดค้นสมาธิบำบัด SKT