ขอเชิญเข้าร่วมรับชมกิจกรรม Library Talk ครั้งที่ 6 เรื่อง e-Book กับหนังสือแบบไหนที่ใช่โดนใจนักอ่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

หอสมุดรัฐสภา ขอเชิญเข้าร่วมรับชมกิจกรรม Library Talk ครั้งที่ 6 เรื่อง e-Book กับหนังสือ แบบไหนที่ใช่โดนใจนักอ่าน วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา และ Live Stream ผ่านระบบอินทราเน็ต สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ Facebook Fan Page “หอสมุดรัฐสภา

โปสเตอร์กิจกรรม Library Talk ครั้งที่ 6 เรื่อง e-Book กับหนังสือแบบไหนที่ใช่โดนใจนักอ่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
กำหนดการกิจกรรม Library Talk ครั้งที่ 6 เรื่อง e-Book กับหนังสือแบบไหนที่ใช่โดนใจนักอ่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
แฟ้มข้อมูล :