ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการห้องสมุดอัตโนมัติและคลังสารสนเทศรัฐสภาผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

สำนักวิชาการ โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุดอัตโนมัติและคลังสารสนเทศรัฐสภาผ่านไลน์แอปพลิเคชัน (NALT Connect) เป็นบริการใหม่ของหอสมุดรัฐสภา จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะสมาชิกรัฐสภา และข้าราชการรัฐสภา สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดรัฐสภาและคลังสารสนเทศรัฐสภา ตรวจสอบรายการยืมหนังสือและกำหนดส่งคืนหนังสือ ตรวจสอบค่าปรับ ตรวจสอบรายการจอง เสนอซื้อหนังสือใหม่ และบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าใช้งาน LINE Official Account ของหอสมุดรัฐสภา โดยการเพิ่มเพื่อนด้วย ID: @NALTConnect และศึกษาการใช้งานได้จากคลิป

ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการห้องสมุดอัตโนมัติและคลังสารสนเทศรัฐสภาผ่านไลน์แอปพลิเคชัน