รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่บัดนี้-วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่บัดนี้ - วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลาราชการ


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Link

หัวข้อวิจัย

  1. 1 ความเป็นอิสระในการจัดตั้งงบประมาณของฝ่ายนิติบัญญัติ
  2. 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร
  3. 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
  4. 4 กฎหมายดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  5. 5 การพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นองค์กรทางการเมืองของประชาชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5761

โปสเตอร์ ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567