อินโฟกราฟิก เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน

อินโฟกราฟิก เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน
Author:
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
No. of Pages:
1
Year:
2021

 

เงินสินบน​จาก ป.ป.ช. 

ท่านใด เห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ หรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผิดปกติ รบกวนแจ้ง ป.ป.ช. ได้เลย เผลอ ๆ ได้ทุนตั้งตัวได้เลยนะคะ​ อินโฟกราฟิกให้ข้อมูลวิธีการแจ้งเบาะแส และการจ่ายเงินสินบน

อ่านเพิ่มเติม ​

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน