รายงานโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ

โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ จัดโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องสราสินี ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ เวลา 08.30 -16.30 น.

Event Date
2018-09-27
Year
2018
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ