รายงานโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ

โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ จัดโดย คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องสราสินี ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ เวลา 08.30 -16.30 น.

วันที่เข้าร่วม :
2561-09-27
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :