รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง The Democratic Coalition-building Regional Forum

การสัมมนา เรื่อง The Democratic Coalition-building Regional Forum จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

Participants

นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ, นิติกรชำนาญการพิเศษ

Event Date
2018-06-29
Year
2018
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ