รายงานการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง The Democratic Coalition-building Regional Forum

การสัมมนา เรื่อง The Democratic Coalition-building Regional Forum จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :

นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ, นิติกรชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2561-06-29
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :