รายงานสรุปผลการเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

นิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย และบรรยายพิเศษ เรื่อง ธงไตรรงค์ ธำรงไทย จัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร

Event Date
2018-08-06
Year
2018
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ