รายงานสรุปผลการเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

นิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย และบรรยายพิเศษ เรื่อง ธงไตรรงค์ ธำรงไทย จัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร

วันที่เข้าร่วม :
2561-08-06
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :