สรุปผลการประชุม Public Policy Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง “กลับบ้านช่วงสงกรานต์ สำรวจบ้านที่พ่อ-แม่-ตนเอง-ครอบครัว จะอยู่ร่วมกันยามสูงวัย”

สรุปผลการประชุม Public Policy Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง “กลับบ้านช่วงสงกรานต์ สำรวจบ้านที่พ่อ-แม่-ตนเอง-ครอบครัว จะอยู่ร่วมกันยามสูงวัย” วันพุธที่ 12 เมษายน 2566  เวลา 9.30-12.00 นาฬิกา ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting

Participants

อัญชลี จวงจันทร์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ

Event Date
2023-04-12
Year
2023
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
อัญชลี จวงจันทร์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ