สรุปผลการประชุม Public Policy Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง “กลับบ้านช่วงสงกรานต์ สำรวจบ้านที่พ่อ-แม่-ตนเอง-ครอบครัว จะอยู่ร่วมกันยามสูงวัย”

สรุปผลการประชุม Public Policy Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง “กลับบ้านช่วงสงกรานต์ สำรวจบ้านที่พ่อ-แม่-ตนเอง-ครอบครัว จะอยู่ร่วมกันยามสูงวัย” วันพุธที่ 12 เมษายน 2566  เวลา 9.30-12.00 นาฬิกา ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting

ผู้เข้าร่วม :

อัญชลี จวงจันทร์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ

วันที่เข้าร่วม :
2566-04-12
ปีที่เข้าร่วม :
2566
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
อัญชลี จวงจันทร์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :