รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เพศกับความเป็นจริงในอุษาคเนย์

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เพศกับความเป็นจริงในอุษาคเนย์ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2550 เวลา 8.00-17.00 น. ณ หอประชุมศรีบรูพา ( หอประชุมเล็ก ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

Participants

นางมาลินี คงรื่น, วิทยากร 8

Event Date
2007-01-30
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ