รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เพศกับความเป็นจริงในอุษาคเนย์

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เพศกับความเป็นจริงในอุษาคเนย์ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2550 เวลา 8.00-17.00 น. ณ หอประชุมศรีบรูพา ( หอประชุมเล็ก ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ผู้เข้าร่วม :

นางมาลินี คงรื่น, วิทยากร 8

วันที่เข้าร่วม :
2550-01-30
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :