รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จริยธรรมนักการเมือง

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จริยธรรมนักการเมือง จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2550 เวลา 8.45 – 12.15 น. ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร (แอลที 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Participants

นางสาวตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1

Event Date
2007-03-31
Year
2007
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ