รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จริยธรรมนักการเมือง

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง จริยธรรมนักการเมือง จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2550 เวลา 8.45 – 12.15 น. ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร (แอลที 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1

วันที่เข้าร่วม :
2550-03-31
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :