รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี เรื่อง การปฏิรูปประเทศ

การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี เรื่อง การปฏิรูปประเทศ จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นายอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  2. นายแดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ
Event Date
2015-04-29
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ