รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี เรื่อง การปฏิรูปประเทศ

การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี เรื่อง การปฏิรูปประเทศ จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  2. นายแดนชัย ไชวิเศษ, นิติกรชำนาญการ
วันที่เข้าร่วม :
2558-04-29
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :