รายงานการฝึกอบรมหลักหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 1 จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันพุธที่ 6 – วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  

Participants

นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Event Date
2015-05-06 to 2015-05-08
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ