รายงานการฝึกอบรมหลักหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 1 จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันพุธที่ 6 – วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

วันที่เข้าร่วม :
2558-05-06 ถึง 2558-05-08
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :