สรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง เครือข่ายปฏิบัติงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

โครงการสัมมนา เรื่อง เครือข่ายปฏิบัติงานสนับสนุนการทาหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร และโรงแรมวังยาวริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Event Date
2015-05-22
Year
2015
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ