รายงานการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 2

การสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 2 จัดโดย สภาพัฒนาการเมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปริ้นซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ อาคารโบเบ้ ทาวเวอร์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  2. นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ, นิติกรชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวพิธุวรรณ กิติคุณ, วิทยากรชำนาญการ
Event Date
2015-06-18
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ