รายงานการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 2

การสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 2 จัดโดย สภาพัฒนาการเมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมปริ้นซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ อาคารโบเบ้ ทาวเวอร์ คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นายโชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
  2. นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ, นิติกรชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวพิธุวรรณ กิติคุณ, วิทยากรชำนาญการ
วันที่เข้าร่วม :
2558-06-18
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :