รายงานสรุปผลการสัมมนา โครงการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

การสัมมนา โครงการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

กิจกรรมที่ 1 : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 2 : วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

Participants

ผู้บริหารและข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวนทั้งสิ้น 140 คน

Event Date
2016-11-28; 2016-12-23 to 2016-12-25
Year
2016
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ