รายงานสรุปผลการสัมมนา โครงการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

การสัมมนา โครงการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

กิจกรรมที่ 1 : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ 2 : วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าร่วม :

ผู้บริหารและข้าราชการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวนทั้งสิ้น 140 คน

วันที่เข้าร่วม :
2559-11-28; 2559-12-23 ถึง 2559-12-25
ปีที่เข้าร่วม :
2559
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :