รายงานการเข้าร่วมการเสวนากิจกรรม สำนักภาษาต่างประเทศสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับหน่วยงานภายในประเทศ

กิจกรรม สำนักภาษาต่างประเทศสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับหน่วยงานภายในประเทศ จัดโดย สำนักภาษาต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Participants

นางอาริยา สุขโต, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

Event Date
2017-04-27
Year
2017
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ