รายงานการเข้าร่วมการเสวนากิจกรรม สำนักภาษาต่างประเทศสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับหน่วยงานภายในประเทศ

กิจกรรม สำนักภาษาต่างประเทศสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับหน่วยงานภายในประเทศ จัดโดย สำนักภาษาต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :

นางอาริยา สุขโต, วิทยากรชำนาญการพิเศษ

วันที่เข้าร่วม :
2560-04-27
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :