รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร

การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศณ์ จังหวัดนนทบุรี

Participants

นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

Event Date
2017-06-19 to 2017-06-27
Year
2017
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ