รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร

การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศณ์ จังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าร่วม :

นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง, ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

วันที่เข้าร่วม :
2560-06-19 ถึง 2560-06-27
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :