หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 11 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย ตอนที่ 1 พระราชประวัติย่อของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชื่อชุด :
หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 11 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย
ผู้บรรยาย :
นายณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษาด้านนิติบัญญัติ (ระดับ 11) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร