Human Library Online

Human Library Online : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 11 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย