รายงานการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2558 เรื่อง ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We Go)

งานประชุมทางวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2558 เรื่อง ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We Go) จัดโดย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 รวมเวลา 2 วัน ณ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด
  2. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการ
Event Date
2015-05-28
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ