รายงานการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2558 เรื่อง ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We Go)

งานประชุมทางวิชาการสำนักงานวิทยทรัพยากร ประจำปี 2558 เรื่อง ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We Go) จัดโดย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 รวมเวลา 2 วัน ณ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด
  2. นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการ
วันที่เข้าร่วม :
2558-05-28
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :