เอกสารวิชาการ นบส.

เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล และเอกสารวิชาการกรณีศึกษากลุ่ม เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมตามหลักสูตร "การพัฒนานักบริหารระดับสูง" (นบส.) สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญประเภทวิชาการ

English