คัมภีร์เล่มเล็กของคนคิดใหญ่

คัมภีร์เล่มเล็กของคนคิดใหญ่

อย่าให้ความฝันของคุณสะดุด เพียงเพราะ “ความคิด” ของคุณสั่งให้หยุดทำ

การตั้งเป้าหมายในแต่ละช่วงของชีวิตนับเป็นสิ่งสำคัญ โดยอาจเปรียบได้ว่ามีเป้าหมายเหมือนมีเข็มทิศ ทำให้ชีวิตได้ไปต่อ หากแต่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุการณ์ และด้วยความคิดระหว่างการเดินทาง เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ได้เน้นถึงความสำคัญและพลังของความคิดที่อาจพลิกชะตาชีวิตเรา และกล่าวถึงเคล็ดลับ 9 ข้อ ในการฝึกฝนและพัฒนาความคิดที่จะนำพาเราไปยังจุดหมายที่ต้องการ  

หนังสือเล่มนี้ได้เขียนถึงความสำคัญของการคิดใหญ่ในมุมมองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงใ นการฝึกฝน โดยอาจเริ่มต้นด้วยการรู้เท่าทันความคิดของตนเอง ความคิดของคนเรานั้นเหมือนสายน้ำที่ไหลแยกออกไปตามแต่ละเส้นทางที่ไม่รู้จบ ผู้ที่ประสบความสำเร็จจึงเป็นผู้ได้รับการฝึกฝนและมีสติอยู่กับความคิดในทุก ๆ ช่วงบ่อยครั้งที่คนเรามีการวางแผน มีการตั้งเป้าหมายในวันสำคัญของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด วันขึ้นปีใหม่ หรือแม้กระทั่งในทุกวันจันทร์ แต่แล้วเป้าหมายเหล่านั้นก็เลือนลางไประหว่างทาง เราติดอยู่ในวังวนของชีวิตที่ไหลไปตามกระแสสังคม โดยขาดการใคร่ครวญถึงเป้าหมายหรือคุณค่าที่แท้จริง ชีวิตยังคงมีสิ่งสำคัญอีกมากที่ไม่ใช่แค่ เงินทอง หากแต่เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและการได้ลงมือทำ ด้วยกำลังทางความคิดและแรงกายทั้งหมดที่มี แนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนเน้นย้ำถึงความฝันในอดีต จากครั้งหนึ่งที่ได้มีความฝันในการอยากเป็นนักเขียน หากแต่อิทธิพลและแรงกดดันจากสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ละทิ้งความฝัน และเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ วิธีคิด แรงกระตุ้น และลงมือทำตามพลังแห่งความคิดได้

หนังสือ "คัมภีร์เล่มเล็กของคนคิดใหญ่ THE LITTLE BOOK OF THINKING BIG" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : นิวตัน, ริชาร์ด. (2563). คัมภีร์เล่มเล็กของคนคิดใหญ่. [BF 637.S8 น672ค 2563]

ผู้จัดทำ :
จิดาภา ทับเกษมปิติโสภา, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
ปภาดา สุประพัฒน์โภคา, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on