ภาษาเกาหลี Infographic

ภาษาเกาหลี Infographic

(인사). 안녕하세요 (อันนยองฮาเซโย)

หนังสือ เรื่อง ภาษาเกาหลี Infographic โดย Kim Yeamin เป็นหนังสือที่ผู้แต่งได้เขียนขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักภาษาเกาหลีได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าวัฒนธรรมเกาหลีมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของดารานักร้อง อาหาร แฟชั่น รวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลี เพื่อตามรอยวัฒนธรรมที่ได้เห็นจากซีรีส์ยอดนิยมต่าง ๆ 

โดยในหนังสือเล่มนี้ผู้แต่งได้รวบรวมบทสนทนาและคำศัพท์ของภาษาเกาหลีอย่างละเอียดครบถ้วน เป็นบทสนทนาและคำศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ สำหรับการเรียนรู้ภาษาเกาหลีในทุก ๆ สถานการณ์ ที่เป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ได้แก่ บทสนทนาพื้นฐาน ตัวเลข วัน เวลา ฤดูกาล ร่างกาย อาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม งานอดิเรก สนามบิน เครื่องบิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง การเดินทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน ท่องเที่ยว ชอปปิ้ง ร้านเสื้อผ้า ร้านเครื่องสำอาง ร้านหนังสือ ร้านเครื่องเขียน การแสดง โรงแรม ธนาคาร สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ที่ทำการไปรษณีย์ ศัลยกรรมตกแต่ง โรงภาพยนตร์ การนัดหมาย โดยหนังสือเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างการใช้ภาษาเกาหลีที่มีความเข้าใจได้ง่ายพร้อมทั้งมีภาพประกอบในรูปแบบ Infographic และยังมีการสอดแทรกคำศัพท์ที่พบได้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ตลอดทั้งเล่ม
    
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งที่เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่สนใจและต้องการเรียนรู้ภาษา บทสนทนา และคำศัพท์ภาษาเกาหลี เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว รวมถึงสามารถต่อยอดการเรียน และการทำงานในอนาคตได้
    
หนังสือ "ภาษาเกาหลี Infographic" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : คิม, แยมิน. (2562). ภาษาเกาหลี Infographic. [PL 913 ค451ภ 2562]

ผู้จัดทำ :
อุดมศักดิ์ โกสิทธิ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
ญานิกา เฟื่องฟุ้ง, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on