บำบัดโรคด้วยโยคะภาวนา

บำบัดโรคด้วยโยคะภาวนา

โยคะ หมายถึง การรวม การฝึกในเบื้องต้นเป็นการฝึกรวมกายกับจิตให้ทำงานสอดประสานกัน เพื่อพัฒนาให้ชีวิตมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ฝึกจนจิตตั้งมั่น ละความยึดติดในกาย จนจิตสามารถเข้าถึงคำว่าธรรมดา ปกติ อย่างแท้จริง ส่วน การภาวนา หมายถึง การทำให้มี การทำให้เกิด การเจริญ หรือการบำเพ็ญ 

ดังนั้น โยคะที่หลอมรวมกับการภาวนา จะเป็นการฝึกโยคะที่นำหลักปฏิบัติธรรมอย่างการภาวนาและเจริญสติมารับรู้ความเป็นไปของร่างกายในแบบ "กายเคลื่อนไหว ใจรู้ตาม" ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งด้านร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและจิตใจที่สงบ ผ่อนคลาย เป็นสมาธิ รวมทั้งทำให้มีสติในชีวิตประจำวันมากขึ้น

โยคะภาวนา แม้ไม่มีพื้นฐานโยคะก็สามารถฝึกได้ เนื่องจากเน้นการปฏิบัติในรูปแบบกายเคลื่อนไหว ใจรู้ตาม อาจไม่ได้มีท่วงท่าเหมือนโยคะทั่วไป ไม่เน้นความถูกต้องของท่วงท่า จำนวน และระยะเวลาการฝึก ทำเท่าที่ร่างกายไหวและทำแค่รู้สึกพอใจ เมื่อลงมือปฏิบัติจะเข้าใจความหมายของสุดยอดวิธีฝึกสมาธิบนวิถีโยคะซึ่งคิดค้นโดยคนไทย

ผู้เขียนถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และคุณประโยชน์จากศาสตร์โยคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สนใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันส่งผลต่อคุณภาพจิตใจให้ดีขึ้นตามไปด้วย การแยกท่าโยคะสำหรับคนปกติ ผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง ไปจนถึงผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละคนได้เลือกฝึกตามพื้นฐานร่างกายตนเอง

การดูแลสุขภาพกายและจิตด้วยโยคะภาวนานั้นไม่ใช่เรื่องยาก เป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถทำได้จริง ไม่เคร่งครัดเรื่องความผิดถูก ความสวยงามของท่าทางไม่ต้องการการยืดหยุ่นของร่างกายที่ดีเลิศ ที่สำคัญ ไม่ว่าการเจ็บป่วยด้วยอาการระดับใดสามารถเยียวยาด้วยโยคะภาวนา หนังสือเล่มนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและกำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการบำบัดตัวเองได้พอสมควร ขอเพียงลงมือปฏิบัติ มีความตั้งใจ กำลังใจ และความเพียรเท่านั้น

 

ที่มา : ธนวัชร์  เกตน์วิมุต. (2560). บำบัดโรคด้วยโยคะภาวนา.

ผู้จัดทำ :
บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
วิลาวรรณ์ บุตดา, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Created on