รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  2. นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์, นิติกร 8 ว.
วันที่เข้าร่วม :
2550-03-09
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :