รับสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 109 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 109 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

รับสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 109 อัตรา ระหว่างวันที่  20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567
แฟ้มข้อมูล :