ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์

ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 14 กิจกรรม นับหนึ่งกับวิจัย มือใหม่เริ่มอย่างไรดี ครั้งที่ 2 การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ งานวิจัยกับการใช้ประโยชน์ในวงงานรัฐสภา